Ministerul Educației a anunțat datele înscrierii și a reînscrierii la grădinițe

TOTUL DESPRE MAME
înscrierile la grădiniță

Ministerul Educației a anunțat oficial care sunt datele de reînscriere, respectiv de înscriere la grădinițe. Astfel, pentru a asigura cuprinderea copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățămâtul preșcolar, s-a decis ca procesul să se desfășoare în două etape.

Prima etapă presupune reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar ce urmează.

În cea de-a doua etapă vor fi înscriși copiii nou veniți.

Potrivit documentului emis de Ministerul Educației, reînscrierile vor începe pe 8 mai 2017, în timp ce înscrierile se vor derula din 22 mai 2017.

Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unității de învățământ și vor fi afișate la loc vizibil în fiecare grădiniță, dar și pe site-ul unității de învățământ – în cazul în care acesta există – precum și pe pagina web a inspectoratului școlar.
Ocuparea locurilor rămase libere după etapa de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:

– grupa mare (copii de 5 ani)
– grupa mijlocie (copii de 4 ani)
– grupa mică (copii de 3 ani).

În baza hotărârii de guvern nr 1252/2012, dar și în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși la grupa mică și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

Pentru că se știe că numărul de locuri în grădinițele de stat este mereu insuficient, Ministerul Educației a stabilit și care sunt criteriile de departajare generale și specifice. Astfel, în cazul în care numărul cererilor de înscriere a copiilor, venite din partea părinților, este mai mare decât cel al locurilor disponibile, se va ține seama de:

Criterii generale de departajare:

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți)
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte
  • Existența unui frate / a unei surori înmatriculat(e) în unitatea de învățământ respectivă
  • Existența unui certificat de încadrare într-un grad de handicap a copilului

Criterii specifice de departajare, care sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte și aprobate de Consiliul de Administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar. Documentele doveditoare pentru criteriile specifice vor fi indicate de către fiecare unitate de învățământ.

Totodată, fiecare grădiniță are obligația de a afișa statutul: acreditată, funcționează provizoriu sau acreditată ARACIP.

Îți recomandăm și

Te-ar mai putea interesa