Meditațiile cu elevii de la clasă, strict interzise. Ce pedepse riscă profesorii

Theodora Fintescu, redactor

UPDATE 06.02.2023: Dacă până acum meditațiile cu elevii de la propria clasă erau interzise prin Codul Etic al Profesorului, în vigoare din 2018, acest aspect ar putea fi reglementat direct prin lege. Conform unor surse edupedu.ro, în noua lege a învățământului preuniversitar, la care se lucrează în acest moment, ar putea fi reglementată și situația profesorilor care își meditează propriii elevi. Astfel, legea ar stipula clar că aceste practici sunt interzise și sunt considerate abateri disciplinare.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica profesorilor care încalcă legea, în raport cu gravitatea faptelor, sunt următoarele:

 • avertisment;
 • diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
 • suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Știrea inițială: 

Noul Cod Etic al Profesorului, publicat în octombrie 2018 în Monitorul Oficial, interzice categoric meditațiile cu elevii de la clasă. De asemenea, primirea de cadouri din partea elevilor sau a părinților este interzisă explicit de Codul Etic al Profesorului 2018.

Meditațiile în particular cu elevii de la clasă reprezintă o practică larg răspândită printre profesori, mai ales în cazul celor ce predau materii de examen. Contra unei sume de aproximativ 100 de lei/oră, un elev sau un grup de elevi primește lecții particulare exact de la profesorul care predă la școală aceeași materie. Materia este explicată mai bine în particular, informațiile sunt aprofundate, iar elevii și profesorii parcurg împreună atât materia, cât și testele din anii anteriori de la examenele pentru care se pregătesc.

Școala trebuie să fie suficientă și eficientă pentru toți

Profesoara de Limba Română Cristina Tunegaru spune că practica meditațiilor în particular reprezintă ”semne evidente ale faptului că sistemul nostru de educație e falimentar”. ”Eșuăm la clasă și încercăm să-i învățăm pe copii ceva, prin mijloace proprii, după metoda <se descurcă cine și cum poate>”. Fiecare părinte are bineînțeles dreptul să facă tot ce poate pentru copilul său, dar la nivelul întregului sistem, e profund imoral ca acei copii care nu au mijloace să se pregătească prin meditații, să fie abandonați. Ne dorim ca meditațiile să nu mai fie necesare, nu interzise. Școala trebuie să fie suficientă și eficientă pentru toți copiii, să răspundă nevoilor lor și să-i trateze ca pe oamenii în devenire fără de care România de mâine nu poate exista”, a scris Cristina Tunegaru pe pagina ei de Facebook.

Sancțiunea maximă pentru abatere disciplinară: desfacerea contractului de muncă

În cazul în care profesorii nu respectă prevederile Codului Etic, pot fi sancționați disciplinar, de către o comisie de cercetare, numită de Consiliul Profesoral. Prin urmare, pentru ca un dascăl care face meditații cu propriii elevi să suporte consecințe, este nevoie de o decizie în acest sens a colegilor lui, la propunerea directorului sau a 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administrație ori ai consiliului profesional. Pentru ca toate acestea să se întâmple, fapta trebuie sesizată în scris și profesorul, audiat.

Sancțiunile disciplinare în învățământul preuniversitar:
 • observația scrisă
 • avertisment
 • diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 10%, pe o perioadă de 1-3 luni
 • suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control
 • destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare și de control din învățământ
 • desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Dreptul de a lua hotărârea în privinţa stabilirii sancţiunii aparține consiliului profesoral al unitaţii de invaţământ (pentru personalul didactic şi didactic auxiliar) şi consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru personalul de conducere din unităţile direct subordonate. La stabilirea sancţiunii, trebuie să se aibă în vedere gravitatea abaterilor în raport cu urmările acestora și împrejurările în care au fost săvârșite faptele.

Alte reglementări prevăzute de Codul de Etică al Profesorilor:

 • interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcți ai educației;
 • interzicerea solicitării, acceptării a sau colectării de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;
 • interzicerea favoritismului și meditațiilor contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care profesorul este încadrat;
 • respectarea confidențialității informațiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;
 • neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite;
 • recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost;
 • prevenirea oricărei forme de hărțuire, discriminare a personalului didactic și a beneficiarilor direcți ai educației (în special pentru personalul de conducere);
 • interzicerea folosirii bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte (practic, prin această decizie sunt desființate after-school-urile din școli);
 • supravegherea elevilor atât pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia.

Dacă ți s-a părut interesant acest articol, îți recomandăm să citești și:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa