Înscrieri la grădiniță 2018. Acte necesare, procedură și condiții

TOTUL DESPRE MAME

Se apropie perioada de înscrieri la grădiniță 2018, iar Inspectoratul Școlar al Municipiului București a anunțat intervalul de depunere a documentelor și criteriile de departajare. Prioritate au copiii care au frecventat și anul trecut aceeași instituție de învățământ, iar pe locurile rămase libere pot fi înscriși și alți copii de vârstă preșcolară.

În perioada 07.05.2018- 19.05.2018 se va face reînscrierea copiilor care au frecventat și anul anterior aceeași grădiniță și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2018- 2019. Orarul pentru reînscriere este stabilit de fiecare grădiniță în parte și afișat la vedere. În data de 19 mai 2018 vor fi afișate listele nominale ale copiilor reînscriși și a locurilor rămase libere.

Înscrierea în grădiniţele de stat se face fără perceperea unei taxe de reînscriere/înscriere, iar discriminările de orice natură sunt interzise. Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere și pe site (dacă acesta există), următoarele informaţii:

  • capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018- 2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • orarul reînscrierilor/înscrierilor, stabilit de conducerea unităţii de învăţământ;
  • perioadele programate pentru reînscrierea/înscrierea preșcolarilor
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
  • numărul de copii reînscrişi/ înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.
  • informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Înscrierea copiilor nou veniți: etape și acte necesare

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscrieri se va face, de regulă, în
ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani). În limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.
În situația în care într- o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în
învățământul preșcolar este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succes, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Etapa I de înscriere: 21.05.2018- 15.06.2018

1. Colectarea cererilor de înscriere: 21.05.2018–08.06.2018
În perioada 21.05.2018–08.06.2018, părinţii copiilor vor înregistra solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2018–2019. Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari în vederea înscrierii copiilor în învăţământul preşcolar.
Documente necesare înscrierii:
-Cerere de înscriere
-Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)
-Copie certificat de naştere copil
– Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
– Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
– Fişa medicală
-Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale
sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.
Părintele completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţămînt în care există locuri
disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune.
Copiii respinşi în Etapa I vor putea fi înscrişi pe locurile rămase libere pentru Etapa II.
În data de 18 iunie 2018- ora 15, unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale
copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2018–2019, după prima etapă.
Unităţile de învăţământ, care nu mai au locuri disponibile după prima etapă, nu pot
primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua

Etapa a II a de înscriere-25.06.2018-27.07.2018

1.Colectare cereri de înscriere 25.06.2018–20.07.2018
În perioada 25.06.2018–20.07.2018, părinţii/tutorii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere tip de înscriere şi o depun la unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, pentru etapa a doua, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
Documente necesare înscrierii:
-dosarul cu documentele menționate în prezenta procedură, pentru etapa I
Validarea cererii -tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, în prezenţa părintelui/ tutorelui/reprezentantului legal şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere.
Părintele completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţămînt în care există locuri
disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune. Ocuparea locurilor disponibile se realizează în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
În situatia în care într-o unitate de învatamânt numărul cererilor de înscriere a copiilor în
învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specific.
Inspectoratul Școlar al Municipiului București confirmă finalizarea colectării cererilor, aferente etapei a II a de înscriere, până cel târziu la 20 iulie ora 12.
2. Procesarea cererilor de înscriere 23.07.2018-27.07.2018
După închiderea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, toate unităţile de învăţământ cu grupe de preşcolari vor analiza dosarele/cererile depuse astfel, similar Etapei I:
Faza I- 25 iulie ora 14, vor fi evaluate cererile care au prima opţiune.
Faza II-26 iulie ora 14, vor fi evaluate cererile care au opţiunea 2.
Faza III-27 iulie ora 14, vor fi evaluate cererile care au opţiunea 3.
Preşedinţii/membrii comisiilor de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ direcţionează dosarele (documentele justificative) către şcolile/grădiniţele aflate pe a doua poziţie sau a treia poziţie din cele trei opţiuni; Copiii respinși în faza III se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări. În data de 27 iulie 2018, ora 15-unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2018-2019, după a doua etapă.
Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile după a doua etapă nu pot
primi cereri tip de înscriere pentru etapa de ajustări.

Etapa de ajustări- 30.07.2018– 31.08.2018

Etapa de ajustări presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere. Unităţile de învăţământ vor introduce şi valida, pe locurile libere, cererile depuse. Acestea se vor admite după validare.

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa