Grupa mare, obligatorie din toamnă pentru copiii de 5 ani. Calendarul și procedura pentru înscrierea la grădiniță

Theodora Fintescu, redactor
înscrierea la grădiniță
Până în 2030 va deveni obligatorie și grupa mică de grădiniță.

Ministerul Educației a anunțat procedura și calendarul privind înscrierea/ reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021. Există două noutăți semnificative: înscrierea se face pentru prima dată online sau telefonic, iar grupa mare de grădiniță devine obligatorie pentru toți copiii de 5 ani.

Înscrierea și reînscrierea la grădiniță a copiilor de 3-5/6 ani vor avea loc după cum urmează: reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie, iar înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax. Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

De ce devine obligatorie grupa mare pentru copiii de 5 ani

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Obligativitatea frecventării grupei mari este o măsură menită să prevină abandonul școlar, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă învățământul românesc. Peste 50.000 de copii abandonează anual școala, iar mulți dintre ei o fac din cauza startului deficitar pe care l-au avut în clasele mici. Obligativitatea grupei mari a fost stabilită și introdusă în lege încă din 2018.

Astfel, învățământul obligatoriu va avea 15 clase și va cuprinde ultimii doi ani ai învățământului preșcolar, învățământul primar, învățământul gimnazial și primii doi ani ai învățământului secundar superior. Concret, din 2020 devin obligatorii grupa mare de grădiniță și învățământul liceal (până la 18 ani), din 2023- grupa mijlocie de grădiniță, iar din 2030- cea mică.

Criteriile de departajare la grădiniță

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) până la data de 29 mai 2020) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Date pe care grădinițele sunt obligate să le ofere

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Unităţile de învăţământ preșcolar particular trebuie să afişeze și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Dacă ți s-a părut interesant acest articol, îți recomandăm să citești și:

Îți recomandăm și

Te-ar mai putea interesa