Înscrierea la grădiniță 2019. Calendarul de înscriere, criteriile de departajare și actele necesare

Theodora Fintescu, redactor

Înscrierea la grădiniță 2019 începe în data de 20 mai și are loc în trei etape, în așa fel încât la finalul lunii august să fie cuprinși în învățământul preșcolar cât mai mulți dintre copiii pentru care părinții au depus cereri de înscriere. 

Părinții cu copii care frecventează deja grădinița trebuie să solicite reînscrierea lor pentru anul școlar 2019- 2020, în perioada 06.05. 2019- 17.05. 2019, conform unui calendar pe care îl va afișa fiecare grădiniță. În data de 19 mai se afișează listele cu copiii reînscriși și cu locurile rămase libere.

Calendarul înscrierii la grădiniță 2019 pentru copiii nou veniți este următorul:

Etapa 1 de înscriere la grădiniță 2019: 20.05.2019 – 14.06.2019

 • 20.05.2019 – 07.06.2019: părinţii depun cererile în grădinițele care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2019– 2020.
 • 10.06.2019 – 14.06.2019: proceserea cererilor de înscriere
 • 18 iunie 2018 – ora 15: grădinițele vor afişa listele finale ale admişi după prima etapă.

Etapa 2 de înscriere la grădiniță 2019: 24.06.2019 – 26.07.2019

Această etapă se organizează doar în instituțiile în care au rămas locuri libere după prima etapă.

 • 24.06.2019 – 19.07.2019: colectare cererilor de înscriere
 • 22.07.2019 – 26.07.2019: procesarea cererile de înscriere

Etapa 3 de înscriere la grădiniță 2019: 29.07.2019- 30.08.2019

În această ultimă etapă se fac se soluționează situațiile speciale.

Atenție! Listele de preînscriere sunt ilegale, nu se percep taxe pentru această procedură, iar pentru ca procedeul să fie transparent, grădinițele sunt obligate să afișeze zilnic în perioada de înscriere numărul cererilor primite și cel al locurilor disponibile.

Cum se face înscrierea la grădiniță 2019

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscrieri se va face, de regulă, în
ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani). În limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.
În situația în care într- o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în
învățământul preșcolar este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succes, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale sunt stabilite de Ministerul Educației, iar cele specifice, aplicate după cele generale, sunt stabilite de fiecare instituție în parte și acceptate de Inspectoratele școlare. Nu sunt acceptate listele de preînscrieri și nici criteriile care discriminează în vreun fel fel copiii.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • Existența unui document care arată că este orfan de ambii părinți
 • Existența unui document care arată că este orfan de un părinte
 • Existența unui frate deja înscris în instituția respectivă
 • Existența unui certificat de handicap

Criteriile specifice de departajare, care se aplică în cazul în care rămân locuri după aplicarea celor generale, sunt, de regulă, legate de locuința copilului sau adresa la care lucrează părinții.

Documente necesare pentru înscrierea la grădiniță:

 • Cerere de înscriere
 • Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)
 • Copie certificat de naştere copil
 • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
 • Fişa medicală
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale
  sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.

Părintele completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţămînt în care există locuri
disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune.

 

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa