Înscrierea la clasa pregătitoare 2019 începe în 4 martie. Vezi calendarul înscrierii și când sunt Porțile Deschise

Theodora Fintescu, redactor

  Ministerul Educaţiei a pregătit calendarul înscrierii la clasa pregătitoare 2019, precum și metodologia de înscriere. Proiectul calendarului, obținut și publicat de Hotnews, nu este încă oficial, urmând să fie discutat joi, 14 februarie 2019.

  Conform metodologiei, vor fi înscriși la clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până în data de 1 septembrie 2019. În cazul în care părinții/tutorii/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv vor să-şi dea copiii la şcoală, aceştia vor putea face acest lucru după o testare psihosomatică. Conform calendarului înscrierii la clasa pregătitoare 2019, testarea psihosomatică va avea loc în perioada 25 februarie 2019- 22 martie 2019.

  Dacă ezitați în privința înscrierii copilului la clasa pregătitoare și intenționați să amânați momentul cu un an, vă recomandăm să citiți acest articol, despre cine, când și cum poate amâna școlarizarea și despre cum se desfășoară testarea psihosomatică. Iar în acest articol găsiți informații despre ceea ce studiază efectiv copiii în clasa pregătitoare.  

  Potrivit metodologiei, au prioritate la înscriere copiii care sunt în circumscripţia şcolii, iar dacă numărul înscrișilor îl depășește pe cel al locurilor disponibile se aplică o serie de criterii de departajare. Primele criterii sunt cele generale, impuse de metodologie, iar dacă după aplicarea lor rămân locuri se aplică criteriile specifice, la alegerea școlii (serviciul părinților, adresa bunicilor sau a altor rude, urmarea aceleiași școli de către părinții copilului etc). Listele de preînscriere sunt ilegale.

  Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • Existența unui document care dovedește că viitorul elev este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.În cazul în care părintele solicită înscrierea la altă şcoală decât școala de circumscripție, acesta menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.Fiecare şcoală va avea program de înscriere de luni până vineri, în intervalul orar 8,00-18,00.

   Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

  25 februarie 2019 – Şcoala afişează planul de școlarizare şi numărul de clase pregătitoare alocate. Afişarea se face inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

  26 februarie – 9 martie 2019 – Fiecare şcoală organizează „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

  25 februarie – 22 martie 2019 – Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu au vârsta de înscriere.

  Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2019

  4 martie – 22 martie 2019 – Părinţii completează, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor are loc, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

  25 martie 2019 – Comisia națională procesează cererile tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

  26 – 27 martie 2019
  – Fiecare şcoală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

  28 martie 2019 – Comisia națională procesează cererile-tip de înscriere şi repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

  29 martie 2019 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

  A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2019

  1 aprilie2019 – Şcolile vor afişa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

  2 aprilie – 8 aprilie2019 – Părinţii depun cererea-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

  8 aprilie -10 aprilie 2019 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

  11 aprilie 2019 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

  12 aprilie – 19 aprilie 2019 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa