Cum și când se face înscrierea în clasa pregătitoare în 2020

Theodora Fintescu, redactor
înscrierea în clasa pregătitoare în 2020
Conform legii, trebuie înscriși la școală copiii care împlinesc 6 ani până în 31 august 2020.

Înscrierea în clasa pregătitoare în 2020 se va face, cel mai probabil, în luna martie, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani. Data exactă a înscrierii, precum și etapele întregii proceduri, vor fi anunțate de Ministerul Educației în luna februarie. 

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare în 2020 va cuprinde și datele la care se pot face testările psihosomatice, în cadrul cărora părinții pot afla în ce măsură sunt pregătiți copiii lor pentru școală. Testările se adresează exclusiv copiilor mai mici, pe care părinții doresc să îi înscrie la școală deși nu au încă vârsta la care legea impune acest lucru.

Vârsta obligatorie pentru înscrierea la clasa pregătitoare în 2020

Astfel, vor fi înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare în 2020 copiii care  împlinesc 6 ani până în data de 31 august 2020. Opțional, la cererea părinților, pot fi înscriși și cei care împlinesc 6 ani până în 31 decembrie 2020, însă în cazul lor este obligatorie testarea psihosomatică.

La testarea psihosomatică, specialiștii vor observa funcționarea cognitivă, competențele sociale și emoționale, precum și motricitatea, urmărind:

 • Atenție și memorie: dacă se concentrează pe o activitate minimum 20 de minute, ilustrează prin desen o secvență dintr-o povestioară citită de adult, colorează cu o culoare indicată un obiect dintr-un șir
 • Categorizare: Sortează obiectele în categorii, clasificându-le și comparându-le după un criteriu (mărime, culoare, formă); Identifică un obiect care nu aparţine unui grup
 • Limbaj și comunicare: Răspunde la întrebări, având ca suport o imagine/fotografie, Identifică, în mediul apropiat, mesaje scrise sub formă de simboluri (etichete, semne de circulație) pe care le întâlnește în mediul apropiat; Identifică sunetele cu care începe un cuvânt (maximum 3 cuvinte, cuvinte care nu încep cu aglomerări de consoane)
 • Competențe matematice: Estimează global cantitatea (mai multe, mai puține, tot atâtea), lungimea (mai lung, mai scurt), utilizând jucării/ obiecte
 • Competențe sociale și emoționale: Împărtășește celorlalți informații despre jucăria/ jocul preferat, recunoaște emoții (bucurie, tristețe, mirare) vizualizând un și de imagini/ fotografii.

Dacă procentajul individual are valori cuprinse între 75%-100% , se recomandă înscrierea copilului în clasa pregătitoare. Dacă procentajul individual are valori sub 75%, se recomandă înscrierea copilului în învățământul preșcolar, grupa mare.

Cum afli care este școala de circumscripție

Legea spune că înscrierile se fac la școlile de circumscripție, iar alegerea unei alte instituții de învățământ este posibilă doar în măsura în care există locuri și documente care justifică opțiunea respectivă. Școala de circumscripție poate fi aflată accesând siteul Inspectoratului Școlar Județean (Găsiți AICI lista cu inspectoratele școlare și circumscripțiile de anul trecut, pe care le puteți folosi, orientativ, pentru că nu există schimbări semnificative de la un an la altul. Pentru București, găsiți circumscripțiile AICI).

Etapele înscrierii în clasa pregătitoare

Părinții pot vizita școlile pe care le vizează și pot sta de vorbă cu învățătorii în cadrul evenimentului Ziua Porților Deschise, care va fi organizat de fiecare școală în parte înainte de începerea înscrierilor. Intervalul în care se va desfășura acest eveniment va fi stabilit și anunțat de Ministerul Educației tot în luna februarie.

Înscrierea în clasa pregătitoare în 2020 se face, conform legii în vigoare, în două etape: în prima etapă vor fi înscriși copiii din școlile de circumscripție, iar în cea de-a doua, în limita locurilor disponibile, cei din afara circumscripției. Departajările se vor face în funcție de două criterii: unele generale (impuse de Ministerul Educației) și altele specifice (la alegerea școlilor).

Cum se face departajarea la școlile care nu sunt din circumscripție

Criteriile generale, care permit înscrierea în alte școli decât cele de circumscripție dacă mai există locuri libere, sunt următoarele:

 • Copii cu certificat de handicap
 • Copii orfani de ambii părinți
 • Copii orfani de un părinte
 • Copii care au un frate înscris în școala respectivă

Criteriile specifice sunt propuse de școală și aprobate de Inspectoratul Școlar, iar ele pot fi următoarele: locul de muncă al părinților, bunici sau alte rude care locuiesc în apropiere, părinți care au fost elevi ai școlii etc.

Acte necesare la înscrierea în clasa pregătitoare în 2020

Dosarul de înscriere pentru clasa pregătitoare 2020 trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțaţi depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie și original- certificatului de naștere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (dacă este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (dacă este cazul).

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa