Înscrierea în clasa pregătitoare 2020. Zile de înscriere, etape și noutăți privind distribuirea pe clase

Theodora Fintescu, redactor
înscrierea în clasa pregătitoare 2020
Elevii vor fi distribuiți în clase aleatoriu, iar învățătorii, la fel.

Ministerul Educației a publicat metodologia și calendarul pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare 2020, care se află în acest moment în stadiul de proiect, și care este supus dezbaterii publice până în data de 14 februarie 2020.

Conform calendarului înscrierii în clasa pregătitoare 2020, în data de 24 februarie 2020, școlile vor afișa numărul locurilor disponibile și circumscripțiile școlare. În intervalul 25 februarie- 9 martie, fiecare școală va organiza evenimentul ”Ziua porților deschise”, în cadrul căruia părinții și copiii pot vizita școala și pot cunoaște învățătorii care urmează să preia clasele pregătitoare în anul școlar 2020- 2021. Ulterior, părinții pot completa cererile tip pentru înscriere începând cu data de 4 martie 2020.

Calendarul și metodologia, în forme de proiect, pot fi consultate aici:

proiect_metodologie_ inscriere_invatamant primar proiect_calendar_inscriere_invatamant_primar.pdf

Când și cum se face evaluarea psihosomatică

Conform legii, în anul școlar 2020- 2021 vor fi înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până în data de 31 august 2020. Opțional, la cererea părinților, pot fi înscriși și cei care împlinesc 6 ani până în 31 decembrie 2020, însă în cazul lor este obligatorie testarea psihosomatică, care va avea loc în perioada 25 februarie- 20 martie. La testarea psihosomatică, specialiștii vor observa funcționarea cognitivă, competențele sociale și emoționale, precum și motricitatea, analizând următoarele aspecte:

  • Atenție și memorie: dacă se concentrează pe o activitate minimum 20 de minute, ilustrează prin desen o secvență dintr-o povestioară citită de adult, colorează cu o culoare indicată un obiect dintr-un șir
  • Categorizare: Sortează obiectele în categorii, clasificându-le și comparându-le după un criteriu (mărime, culoare, formă); Identifică un obiect care nu aparţine unui grup
  • Limbaj și comunicare: Răspunde la întrebări, având ca suport o imagine/fotografie, Identifică, în mediul apropiat, mesaje scrise sub formă de simboluri (etichete, semne de circulație) pe care le întâlnește în mediul apropiat; Identifică sunetele cu care începe un cuvânt (maximum 3 cuvinte, cuvinte care nu încep cu aglomerări de consoane)
  • Competențe matematice: Estimează global cantitatea (mai multe, mai puține, tot atâtea), lungimea (mai lung, mai scurt), utilizând jucării/ obiecte
  • Competențe sociale și emoționale: Împărtășește celorlalți informații despre jucăria/ jocul preferat, recunoaște emoții (bucurie, tristețe, mirare) vizualizând un și de imagini/ fotografii.

Dacă cel mic are un scor de 75%-100% , se recomandă înscrierea lui în clasa pregătitoare. Dacă procentajul este sub 75%, se recomandă înscrierea în grupa mare de grădiniță.

Copiii, distribuiți aleatoriu în clase

Marea noutate a procedurii de înscriere din acest an este faptul că, la nivelul întregii țări, Ministerul Educației recomandă ca elevii înscriși să fie distribuiți în clase pe baza unei proceduri transparente, aleatorii, iar învățătorii să fie repartizați la fel. Liliana Toderiuc Fedorca, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a oferit o serie de detalii despre această procedură:

“ISMB propune exemple de algoritm, de tipul aleatoriu/ alfabetic (ordonarea alfabetică pe școală și distribuirea pe clase, în ordine alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă: elevul 1 – repartizat la clasa pregătitoare A, elevul 2 la clasa pregătitoare B, ș.a.m.d) tragere la sorți în ședință publică organizată de școală. De asemenea, propunem ca repartizarea la clasă a profesorilor pentru învățământ primar să fie realizată tot prin tragere la sorți”, a precizat ea pentru edupedu.ro.

Cum poți alege altă școală decât cea de circumscripție

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție au locul asigurat în această școală. Pe locurile libere pot fi înscriși copiii din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități. Dacă numărul cererilor este mai mare decât cel al locurilor libere, se aplică o serie de criterii de departajare generale, stabilite de Ministerul Educației. Dacă și după aplicarea acestora mai există locuri și cereri, se aplică alte criterii, specifice, stabilite de școli și aprobate de inspectoratele școlare.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;d
  • existența unui frate înmatriculat în școală

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate, apoi cei care îndeplinesc două criterii etc.

Criteriile specifice alese de școli pot fi: adresa serviciului părinților, adresa la care locuiesc bunicii sau alte rude, faptul că unul dintre părinți a urmat aceeași școală etc. Existența unor liste de preînscriere nu este legală și nu poate fi considerată criteriu de departajare. Criteriile nu pot fi discriminatorii, așa că sunt interzise cele precum rasa, religia, sexul, naționalitatea, condiția socială, financiară etc.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa