Înscrierea în clasa pregătitoare 2018. Calendar, Ziua Porților Deschise, acte necesare

TOTUL DESPRE MAME

  Înscrierea în clasa pregătitoare 2018 începe în data de 8 martie 2018, se desfășoară în două etape și se încheie în data de 4 mai 2018. Înscrierea în clasa pregătitoare este obligatorie pentru toți copiii care împlinesc 6 ani până în 31 august 2018.

  De asemenea, pot fi înscriși și copiii care împlinesc 6 ani până în data de 31 decembrie 2018 inclusiv, cu condiția de a participa la o testare psihosomatică, în cadrul căreia specialiștii stabilesc dacă cel mic este pregătit pentru școală.

  Alegerea școlii

  Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea la școala de circumscripție vor fi înmatriculați în unitatea respectivă, fără nicio excepție. Pentru ei, înscrierea se încheie simplu, în prima etapă. Pe locurile rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripție se pot înscrie copiii din afara circumscripției, care vor fi departajați pe baza a două tipuri de criterii: unele generale și altele specifice școlii.

  Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existența unui certificat de handicap, copil orfan de ambii părinți, copil orfan de un părinte, existența unui frate care învață deja în școala respectivă. Criteriile specifice, care se aplică atunci când rămân locuri libere după aplicarea celor generale, sunt alese de școală și aprobate de Inspectoratul Școlar. De regulă, aceste criterii iau în calcul adresa locului de muncă al părinților sau locuința unor rude în apropierea școlii.

  Găsiți AICI circumscripțiile școlare din București, pentru fiecare sector în parte, precum și  detalii privind numărul locurilor disponibile pentru clasa pregătitoare și criteriile specifice pentru înscriere alese de fiecare școală.

  Atenție, în cazul școlilor vocaționale, adresa la care locuiesc sau cea la care lucrează părinții nu este relevantă. În București, școlile fără circumscripții școlare sunt următoarele:

  Sectorul 1: Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” și Colegiul German Goethe.

  Sectorul 2: Liceul Teoretic ”Ady Endre”, Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” și Liceul Teoretic Waldorf.

  Sectorul 3: Liceul Teoretic ”Dante Aligheri”

  Sectorul 4: Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti”, Școala Gimnazială nr. 190, Colegiul Romano- Catolic ”Sfântul Iosif”

  Sectorul 6: Colegiul Național Elena Cuza.

  Acte necesare la înscrierea în clasa pregătitoare 2018

  La înscriere, părintele trebuie să depună la dosar următoarele documente:

  1. Cerere-tip de înscriere

  2. Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțaţi depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

  3. Copie și original- certificatului de naștere al copilului

  4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

  Calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2018:

  1 martie- 12 martie: Ziua Porților Deschise, în care părinții, copiii și alte persoane interesante pot vizita școlile în care urmează să se organizeze clase pregătitoare și să discute cu învățătorii și persoanele din conducere despre oferta educațională. Găsiți AICI lista școlilor din București, datele la care se organizează Ziua Porților Deschise și intervalul orar în care pot fi vizitate, adresele lor, precum și detalii despre existența unui seminternat în cadrul școlii, precum și a programului Școală după Școală. Fiecare Inspectorat Școlar din țară este responsabil de organizarea Zilei Porților deschise, iar AICI găsiți lista cu inspectoratele școlare județene, de unde puteți afla detalii despre Ziua Porților Deschise și despre circumscripțiile școlare din fiecare oraș.

  1 martie- 23 martie: evaluarea psihosomatică a elevilor pe care părinții doresc să îi înscrie în clasa pregătitoare chiar dacă nu au împlinit încă 6 ani.

  8 martie- 26 martie: completarea cererilor- tip de înscriere, fie online, fie la unitatea de învățământ.

  27 martie– procesarea cererilor și repartizarea la școala de circumscripție

  27 martie- 28 martie– procesarea cererilor în cazul copiilor pentru care părinții au solicitat înscrierea la o altă școală decât cea din circumscripție. Admiterea sau respingerea cererilor, după aplicarea criteriilor generale și a celor specifice.

  29 martie 2018– procesarea cererilor în cazul copiilor care au fost respinși de școala dorită și doresc înscrierea în școala de circumscripție.

  11 aprilie 2018– începe a doua etapă de înscriere, destinată copiilor care nu au fost încă înscriși. În școli se va afișa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

  12 aprilie- 18 aprilie– depunerea cererii- tip la prima școală din cele trei aflate pe lista de opțiuni a părinților, pentru cea de-a doua etapă a înscrierii.

  18 aprilie- 20 aprilie– procesarea cererilor depuse și aplicarea criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

  23 aprilie– afișarea listelor finale

  24 aprilie- 4 mai– soluționarea de către Inspectoratul Școlar a situațiilor copiilor care au rămas neînscriși

  Calendarul integral și metodologia de înscriere pot fi descărcate de AICI

   

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa