Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare! Detalii despre calendarul de înscriere și testarea psihosomatică

TOTUL DESPRE MAME

Înscrierile pentru clasa pregătitoare încep luni, 27 februarie 2017, iar cererile se depun fie online, fie la sediul școlilor alese.

Conform regulamentului, părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2017 (inclusiv) au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare . Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2017 inclusiv pot să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Dacă această evaluare nu este una favorabilă sau dacă părinții nu doresc să îi înscrie în clasa pregătitoare, ei vor fi înscriși la grădiniță în grupa mare (este vorba exclusiv despre copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie).

Iată calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2017- 2018!

22 februarie – afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului școală după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti si a unitatilor / institutiilor in care se realizeaza aceasta evaluare.

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor – avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare.

23 februarie – 2 martie: „Ziua portilor deschise”, in fiecare unitate de invatamant; parintii si copiii pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant; intalniri pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2017 – 2018, in invatamantul primar

22 februarie – 14 martie: evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor

22 februarie – 15 martie: comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului

27 februarie – 16 martie: completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant, a cererilor tip de inscriere; validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul 8.00 — 20.00, respectiv sambata, intre 9.00 — 13.00.

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

17 martie 2017 – Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

18 – 21 martie 2017 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicitainscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza. Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

22 martie 2017 – Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o altaunitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta fazaoptiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

22– 23 martie 2017 – Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

23 martie 2017 – Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar. Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

24 martie – 30 martie 2017 – Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

31 martie – 5 aprilie 2017 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile. Completarea, in aplicatia informatica, adatelor dincererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceastaetapa.

6 aprilie 2017 – Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

7 – 13 aprilie 2017 – Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

Proiectul de metodologie prevede ca in cazul in care o scoala nu are capacitatea sa ii admita in clasa pregatitoare pe toti copiii care i-au fost arondati prin procedura de anul trecut, atunci inspectoratul scolar judetean poate sa decida reconfigurarea circumscriptiilor scolare.
mplicarea parintilor (idei, colaborari, resurse).

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa