Discipline opționale la clasa I. Care sunt opțiunile pe care le au școlile

Theodora Fintescu, redactor

Ministerul Educației propune profesorilor și părinților câteva discipline opționale la clasa I pe care cei mici le pot urma în completarea curriculei obligatorii. Profesorii aleg o singură disciplină pe an, care, deși se numește opțională, devine obligatorie pentru copii imediat ce a fost aleasă de către școală. Fiecare școală este liberă să facă propriile alegeri.  

Teoretic, aceste discipline îi ajută pe copii nu doar să acumuleze cunoștințe, ci și să își descopere pasiuni, domenii de interes, să-și dezvolte abilități și deprinderi.

Discipline opționale la clasa I: Joc și mișcare

Opțional- Joc și mișcare

Prin faptul că îi este specifică activitatea în grup, jocul de mişcare favorizează manifestarea relaţiilor sociale (de cooperare, de întrecere), presupunând armonizarea intereselor
individuale şi a eforturilor personale cu cele ale grupului; favorizează încadrarea în colectiv, asumarea de responsabilități, manifestarea atitudinii critice şi autocritice, a iniţiativei
și le permite copiilor să înveţe ce înseamnă toleranţa, acceptarea celuilalt, luarea unei decizii şi asumarea consecinţelor acesteia. Jocul presupune reguli şi respectarea lor, astfel disciplina Joc şi mişcare contribuie la dezvoltarea morală a copilului şi permite o mai bună
integrare şcolară şi socială a acestuia. Ca urmare a situaţiilor favorabile sau nefavorabile cu care se confruntă copilul în timpul jocului, el va trăi o gamă largă de stări afective –bucurie, tristeţe, mulţumire, entuziasm, plăcere. Copilul are ocazia să cunoască aceste stări, să le înţeleagă şi să înveţe să le controleze, astfel încât să aibă un comportament echilibrat, la
şcoală şi în societate.

Discipline opționale la clasa I: Educație pentru prevenirea riscului rutier

Opțional- Educație pentru prevenirea riscului rutier

Copiii învață despre circulația rutieră, despre regulile care trebuie respectate în calitate de pieton, despre cum trebuie să circule în siguranță, să prevină situațiile periculoase, să recunoască situațiile de risc și să ajute în cazul unor incidente. De asemenea, în cadrul orelor de educație rutieră copiii află care pot fi efectele nerespectării normelor rutiere. Se recomandă ca lecțiile de la clasă să fie urmate de discuții cu polițiști din cadrul Poliției Rutiere și de ieșiri în stradă, alături de polițiști, pentru a identifica situații de risc rutier.

Discipline opționale la clasa I: Educație prin șah

Opțional- Educație prin șah

Competențe generale urmărite: descrierea tablei și a pieselor de șah, utilizarea regulilor de mutare și de capturare a pieselor, aplicarea de procedee practice pentru a câștiga sau pentru a da mat, rezolvarea de probleme prin propunerea de soluții adecvate unor poziții date.

Discipline opționale la clasa I: Educație pentru societate

Educatie-pentru-societate

Această disciplină opțională îi familiarizează pe cei mici cu normele de comportament din viața de zi cu zi, atât acasă cât și la școală și în diverse alte medii. Copiii sunt învățați să își asume responsabilități, să ducă la bun sfârșit anumite sarcini, să coopereze cu cei din jur pentru realizarea unor acțiuni mai ample. Este încurajată participarea elevilor la proiecte simple, cu conținut moral- civic, în cadrul comunității locale (activități tradiționale din localitate, acțiuni de curățare și protejare a mediului etc).

Discipline opționale la clasa I: Educație ecologică și de protecție a mediului

Educatie-ecologica-si-de-protectie-a-mediului_-prescolar_primar_gimnazial

Prin strategii interactive, elevii sunt puşi în situaţia de a observa, analiza, investiga, fenomene şi procese din mediu, exersând deprinderile de muncă intelectuală, concomitent cu formarea unui comportament responsabil, implicat, în relaţiile cu mediul înconjurător.
Activităţile propuse valorizează creativitatea, imaginaţia, spiritul de echipă, competiţia, oferind elevilor oportunitatea de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi în comunitate, de a oferi soluţii viabile pentru păstrarea unui mediu de viaţă optim.
Obiectivele acestui opțional: cunoaşterea mediului prin stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare, formarea şi exersarea unor abilităţi practice în scopul realizării unor obiecte funcţionale, practic-utilitare, din materiale reciclabile sau
refolosibile și formarea unei atitudini pozitive faţă de natură prin activităţi de educaţie ecologică.

Discipline opționale la clasa I: Educație pentru sănătate

Optional- educatie pentru sănătate

Obiectivele urmărite vizează promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului (funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual; formarea unui stil de viaţă sănătos), dezvoltarea personală a elevului (autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine, comunicare şi relaţionare interpersonală, controlul stresului, dezvoltarea carierei personale), prevenire (prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate, prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă, prevenirea conflictelor interpersonale, a neadaptării sociale şi a situaţiilor de criză). În clasa I, accentul se pune în special pe domeniile Igienă personală şi
Sănătatea alimentaţiei, iar la clasa a II-a pe Creştere şi dezvoltare în perioada copilăriei, Boli cauzate de lipsa de igienă, Sănătate mintală.

Discipline opționale la clasa I: Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață şi comunitate

Optional- pregatiti pentru viată. Educație pentru viață și comunitate

Programa pentru această disciplină este centrată pe consolidarea responsabilității și a interacțiunii sociale sănătoase în comunități variate: familie, școală, grup de prieteni, comunitate locală. Programa pune accent pe dezvoltarea caracterului, prin consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase, ajută elevii să înțeleagă stadiile de dezvoltare fizică, emoțională și intelectuală și integrează discutarea noțiunilor de sexualitate în raport cu vârsta.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa