Ce drepturi și obligații au profesorii în noul an școlar. Agresiunile fizice, verbale sau emoționale sunt strict interzise

Geta Roman, director editorial

  Atât părinții, cât și cadrele didactice trebuie să știe ce drepturi și obligații au profesorii și cum trebuie să își desfășoare activitatea la clasă. Dacă sunt creativi, legea le permite să își organizeze activitatea cum cred de cuviință, atâta timp cât ating obiectivele educaționale.

  Avocatnet.ro scrie despre drepturile și obligațiile pe care le au profesorii, având la bază Legea educației naționale nr. 1/2011. Potrivit acesteia, ei pot să recurgă la „idei novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ”.

  Dreptul de a participa la evenimente științifice în străinătate

  Un alt drept al profesorilor este acela de a nu fi deranjați de autorități publice sau școlare în timpul orelor, decât în cazuri excepționale. Astfel de cazuri sunt protecția sănătății elevilor sau a profesorilor sau desfășurarea exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență. În ceea ce privește înregistrarea profesorului, acesta poate să se opună. În același timp, chiar dacă a acceptat înregistrarea, poate să se opună cu privire la multiplicarea înregistrărilor.

  De asemenea, profesorii au dreptul la decontări de transport, dacă nu locuiesc în localitatea unde predau.

  Referitor la dezvoltarea profesională continuă, profesorii beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul la concediu plătit, timp de șase luni (o singură dată), dacă își scriu teza de doctorat sau desfășoară lucrări în interesul învățământului, pe bază de contract de cercetare ori de editare;
  • dreptul la concediu fără plată, în scop de specializare/ continuare a studiilor, timp de trei ani, într-un interval de șapte ani;
  • dreptul de a beneficia, cu aprobarea consiliului de adminstrație al școlii, de acoperirea (integrală ori parțială) a cheltuielilor de transport și de participare la evenimente științifice, în străinătate.
  • În plus, profesorul beneficiază și de concediu de odihnă anual, pe durata vacanței de vară, de 62 de zile lucrătoare. Totuși, „în cazuri bine justificate”, conducerea școlii „poate întrerupe concediul”. De asemenea, desfășurarea concediului de odihnă se va face și în funcție de necesitățile organizării examenelor naționale.

  Respectul pentru integritatea elevului, desfășurarea eficientă a orelor și declarațiile publice

  Obligațiile profesorilor vizează atât desfășurarea activității didactice, cât și respectul pentru elevi și pentru activitatea didactică.

  Profesorii trebuie să respecte, în primul rând, integritatea elevilor, astfel cum reiese din Ordinul Ministerului Educației nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Ei nu pot să facă sau să încurajeze ceva ce ar afecta imaginea elevului sau viața sa privată. În acest context, este interzisă pedeapsa corporală, precum și agresiunea, de orice tip (inclusiv verbală și emoțională).

  În același timp, profesorii trebuie să asigure siguranța elevilor, atât în timpul programului școlar, cât și în timpul activităților extrașcolare.

  Strâns legate de drepturile care privesc desfășurarea eficientă a activității profesorilor, există și obligații. Astfel, cum reiese și de mai sus, profesorii trebuie să atingă obiectivele educaționale în planificarea și desfășurarea orelor.

  De asemenea, exprimarea opiniilor profesionale ale profesorilor trebuie să se facă luându-se în considerare prestigiul activității și demnitatea pe care trebuie să o aibă o asemenea persoană.

  Sursa: avocatnet.ro.

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa