Cât câștigă o învățătoare și o educatoare

Theodora Fintescu, redactor

Cât câștigă o învățătoare. Salariile celor ce se ocupă de educația copiilor mici au crescut semnificativ în ultimii ani, iar până în 2022, conform legii, educatorii și învățătorii vor mai beneficia de majorări.

Conform grilelor de salarizare, o învățătoare debutantă poate avea un salariu de bază de maximum 3.197 de lei, iar o învățătoare sau un educator cu gradul I poate ajunge la un salariu de bază de până la 4.736 de lei (dacă are vechime peste 40 de ani). În învățământul preuniversitar, un profesor cu studii superioare, gradul I, gradația 5, are un salariu de bază de până la 5.922 de lei, iar un debutant- 3.680 de lei.

Cât câștigă o învățătoare. Salariul unei învățătoare și al unei educatoare în 2020

Creșterile salariale existente și cele ce vor urma diferă în funcție de situația particulară a fiecărui angajat. Până în 2022, personalul din învățământ va trebui să ajungă la un anumit nivel (conform legii salarizării unitare), iar creșterile se vor face în funcție de salariul la care se află acum. Până în 2022, o învățătoare sau o educatoare cu studii de nivel liceal, grad didactic I și 5-10 ani experiență, va ajunge la un salariu de bază de 4.098 de lei și la 4.372 lei pentru peste 25 de ani de experiență.

Conform legii, în 2020, educatoarele și învățătoarele vor avea următoarele salarii de bază:
Învățător, educatoare, cu studii de nivel liceal, cu grad didactic I, ajunge în 2020 la următorul salariu de bază:
 • peste 25 de ani vechime: 4.372 lei
 • 20 – 25 de ani vechime: 4.280 lei
 • 15 – 20 de ani vechime: 4.189 lei
 • 10 – 15 ani vechime: 4.144 lei
 • 5 – 10 ani vechime: 4.098 lei

Învățător, educatoare, cu studii de nivel liceal, cu grad didactic II, ajunge în 2020 la următorul salariu de bază:

 • peste 25 de ani vechime: 4.280 lei
 • 20 – 25 de ani vechime: 4.235 lei
 • 15 – 20 de ani vechime: 4189 lei
 • 10 – 15 ani ani vechime: 4.144 lei
 • 5 – 10 ani vechime: 4.098 lei
 • 1 – 5 ani vechime: 4.052 lei

Învățător, educatoare, cu studii de nivel liceal, cu grad didactic definitiv, ajunge în 2020 la următorul salariu de bază:

 • peste 25 de ani vechime: 4.235 lei
 • 20 – 25 de ani vechime: 4.189 lei
 • 15 – 20 de ani vechime: 4.144 lei
 • 10 – 15 ani de vechime: 4.098 lei
 • 5 – 10 ani vechime: 4.052 lei
 • 1 – 5 ani vechime: 4.007 lei

Învățător, educatoare, cu studii de nivel liceal, debutant, cu vechime până la 1 ani, va avea în 2020 un salariu de 3.916 lei.

Învățător, educatoare, cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate, ajunge în 2020 la următorul salariu de bază:

 • peste 25 de ani vechime: 4.189 lei
 • 20 – 25 de ani vechime: 4.144 lei
 • 15 – 20 de ani vechime: 4.098 lei
 • 10 – 15 ani vechime: 4.052 lei
 • 5 – 10 ani vechime: 4.007 lei
 • 1 – 5 ani vechime: 3.961 lei

Cum se obține definitivatul în învățământ

Examenul pentru definitivarea în învăţământ constă într-o inspecţie şcolară şi în susţinerea unor probe scrise şi orale, care evaluează pregătirea de specialitate, metodică şi pedagogică.

Inspecţiile şcolare speciale în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituţii de învăţământ superior (lectori universitari/şefi de lucrări, conferenţiari şi profesori), de către profesori din licee pedagogice, de către inspectori şcolari, precum şi de către alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar, delegate în acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul învăţământului.

Inspectorii şcolari şi cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecţii şcolare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puţin egal cu acela pentru care fac inspecţia şi să fie în specialitatea corespunzătoare.

Pentru a vedea salariul net pe care îl poate avea o învățătoare sau o educatoare puteți folosi ACEST calculator.

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa