Burse de merit și burse de performanță 2018. Elevii pot primi chiar și 600 de lei lunar

Theodora Fintescu, redactor

  Elevii cu rezultate bune la învățătură sunt recompensați de Primăriile locale și cele de sector cu burse de merit și burse de performanță 2018, ale căror valori depind de bugetul fiecărei instituții în parte. Ca să își păstreze bursele, elevii trebuie să aibă medii mari și 10 la purtare. 

  Cuantumul unei burse școlare și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului local, respectiv a Consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.
  Elevii primesc din partea statului atât burse care le răsplătesc rezultatele la învățătură, cât și burse sociale, care se acordă copiilor ce provin din familii cu venituri reduse.

  Bursa de performanță 2018- 2019: condiții de acordare

  Bursele de performanță se acordă elevilor care:

  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
  • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației

  Bursele de performanță 2018-2019 se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele luate în calcul pentru acordarea burselor școlare.

  În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

  Acte necesare pentru acordarea bursei de performanță 2018-2019:

  • cerere tip
  • copie după certificatul de naștere al copilului
  • copie după actele de identitate ale părinților/tutorilor legali
  • copii ale diplomelor și originalele pentru verificare

  Valoarea burselor diferă de la un oraș la altul. În București, bursele de performanță în anul școlar 2018- 2019 sunt:

  • Sector 1- 600 de lei/ lună
  • Sector 2- 500 de lei/ lună
  • Sector 3- 200 de lei/ lună
  • Sector 4- 400 de lei/ lună
  • Sector 5- 400 de lei/ lună
  • Sector 6- 50-160 de lei/ lună

  Bursa de merit 2018- 2019: condiții de acordare

  Bursele de merit pentru anul școlar 2018-2019 se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Astfel, bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

  • au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației

  Bursele de merit obținute în baza prevederilor prevăzute la litera a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

  Acte necesare pentru acordarea bursei de merit pentru elevi 2018-2019:

  • cerere tip
  • copie după certificatul de naștere al copilului
  • copie după actele de identitate ale părinților/tutorilor legali
  • copii ale diplomelor și originalele acestora, pentru confirmare

  Valoarea bursei de merit 2018- 2019 în București:

  • Sector 1- 300 de lei/ lună
  • Sector 2- între 70 – 400 de lei/ lună (în funcție de notă)
  • Sector 3- între 100-300 de lei/ lună
  • Sector 4- 200 de lei/ lună (sunt scoli în care nu se acordă)
  • Sector 5- între 150- 400 de lei/ lună
  • Sector 6- între 60- 100 de lei/ lună

  Bursele de excelență ale primarului Sectorului 6

  În Sectorul 6 al Capitalei, elevii cu rezultate bune beneficiază și de bursele de excelență ale primarului, care se acordă după cum urmează:

  • locul I la olimpiadele internaționale: 3.000 de lei/ an
  • locul II la olimpiadele internaționale: 2.250 de lei/ an
  • locul III la olimpiadele internaționale: 1.500 de lei/ an
  • mențiune la olimpiadele internaționale: 1.000 de lei/ an.

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa