Bursa socială pentru elevi în anul școlar 2018- 2019. Cine o primește, ce acte se depun și când

Theodora Fintescu, redactor

  Bursa socială pentru elevi în anul școlar 2018- 2019 se acordă, la cerere, copiilor care provin din familii cu o situația materială precară, precum și celor care suferă de anumite afecțiuni sau provin din mediul rural și merg la școală în altă localitate.

  Ajutorul se acordă la începutul anului școlar și este revizuit în fiecare semestru, în funcție de schimbările care apar în situația financiară a familiei. Pentru a păstra bursa, elevii trebuie să aibă 10 la purtare.

  Condiții pentru acordarea bursei sociale în anul școlar 2018- 2019

  Primesc bursa socială elevii ale căror familii îndeplinesc următoarele condiții:

  • Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv 1900 de lei.
  • Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

  De asemenea, bursa se acordă elevilor orfani de ambii părinți, precum și celor care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV/ SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.

  Acordarea burselor sociale în anul școlar 2018- 2019 din motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

  O altă categorie eligibilă o reprezintă elevii din mediul rural care merg la școală în altă localitate, pentru că nu există instituție școlară în satul lor.

  Acte necesare pentru bursa socială pentru elevi în anul școlar 2018- 2019

  Pentru a beneficia de bursa socială, părinții sau tutorii legali trebuie să depună direct la școala elevului o cerere însoțită de documentele care justifică acordarea ajutorului. Pentru stabilirea venitului familiei, se iau în calcul toate sumele de bani pe care le încasează membrii familiei: venituri din drepturile salariale, indemnizații de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

  Documentele necesare la dosar sunt următoarele:

  • cerere
  • copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei
  • copii după actele de identitate ale părinților
  • adeverinţă de salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2017 până în august 2018, inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul
  • adeverinţă de şomaj pe ultimele 12 luni
  • adeverinţă de ajutor social pe ultimele 12 luni
  • talon de alocaţie pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere, în original
  • cupoane de pensie, în original
  • orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri
  • copii după certificatele de naştere ale altor copii aflaţi în întreţinere, dacă e cazul
  • adeverinţe de venit (pentru lunile din anul 2017 și pentru lunile din anul 2018) de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 12 luni: din septembrie 2017 – august 2018 ( pentru ambii părinţi)

  Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

  Data limită pentru depunerea actelor în anul școlar 2018-2019 este 30 septembrie.

  Bursa socială ocazională

  Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

  La fel ca la acordarea bursei sociale 2018, acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor.

  Astfel, se iau în calcul: veniturile din drepturile salariale, veniturile care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii.

  Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

  Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevi, în următoarele situaţii:

  • Elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
  • Absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
  • Elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

  Valoarea bursei sociale pentru elevi în anul școlar 2018- 2019

  Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care
  aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Cuantumul se stabilește anual de către consiliul local. În București, spre exemplu, valoarea bursei este între 100 și 250 de lei/ lună, în funcție de sector. În multe localități din țară bursa socială este sub 100 de lei/ lună.

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa