Acte pentru înscrierea la grădiniță 2019

Theodora Fintescu, redactor

  Dosarele se depun în luna mai, iar până atunci inspectoratele școlare vor anunța necesarul de acte pentru înscrierea la grădiniță 2019. Cel mai probabil, procedura de înscriere va fi la fel ca în anii anteriori, iar criteriile de departajare vor respecta aceleași principii.

  În primă fază, timp de două săptămâni, se vor reînscrie la grădiniță copiii care au urmat și în anul anterior cursurile aceleiași instituții. Ulterior, în limita locurilor disponibile, vor fi înscriși și ceilalți copii, având prioritate cei ce se încadrează în una dintre următoarele situații:

  • Existența unui document care arată că minorul este orfan de ambii părinți
  • Existența unui document care arată că este orfan de un părinte
  • Existența unui frate deja înscris în instituția respectivă
  • Existența unui certificat de handicap

  Dacă rămân locuri și după aplicarea acestor criterii generale, se vor aplica și alte criterii, specifice, alese de instituție, care sunt, de regulă, legate de locuința copilului sau adresa la care lucrează părinții.

  Acte pentru înscrierea la grădiniță 2019

  La înscriere, părintele care depune documentele completează o cerere de înscriere care conține maximum trei opţiuni, pentru unităţi de învăţămînt în care există locuri
  disponibile. În funcție de situație, va trebui să depună următoarele documente:

  • Cerere de înscriere
  • Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)
  • Copie certificat de naştere copil
  • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
  • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
  • Fişa medicală
  • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale
   sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care a optat părintele care depune cererea.

   

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa