Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță

Înscrierea la grădiniță începe în data de 15.06.2023, după ce au fost reînscriși copiiii care au frecventat grădinița în anul anterior.

Ileana Mirescu
scris pe
Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță

În luna iunie începe procesul de înscriere în învățământul preșcolar, așa că vă prezentăm care sunt actele necesare pentru înscrierea la grădiniță. Reamintim faptul că din anul 2023 grupa mijlocie devine obligatorie, conform Legii Educației, ca măsură de prevenire a abandonului școlar.

Informațiile prezentate în acest articol au fost actualizate în iunie 2023

Înscrierea la grădiniță începe în data de 15.06.2023, după ce, în prealabil, au fost reînscriși copiiii care au frecventat grădinița și în anul anterior. Conform legii, înscrierea în grupele mică, mijlocie sau mare în grădiniţele de stat este gratuită şi deschisă tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 2- 6 ani, discriminarea după orice fel de criteriu fiind interzisă.

Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță

Înscrierea se face direct la grădinița dorită, prin depunerea unei cereri- tip și a documentelor justificative. Iată lista documentelor necesare:

 • cererea de înscriere
 • declarație pe proprie răspundere (în anumite situații)
 • copie certificat de naştere copil
 • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal
 • hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul)
 • adeverinţe de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanți legali

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care
dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

La înscriere, părinţii completează maxim 3 opţiuni pentru unităţile de învăţământ în funcţie de preferinţe, iar copiii care nu sunt cuprinşi într-o grădiniţă, vor completa o nouă cerere pentru a doua perioadă de înscrieri.

Cererea tip de înscriere în învăţământul preşcolar poate fi găsită online pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, la ispectoratele școlare județene sau la unităţile de învăţământ autorizate. Cererea este disponibilă mai jos:

Cererea se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la sediul grădiniței, respectând calendarul înscrierii. În cazul transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere. Declarația este disponibilă mai jos:

Chiar și în cazul trimiterii cererii prin e-mail sau poștă, este nevoie ca, ulterior, părintele să valideze ulterior, prin prezență fizică, cererea lui. Pentru că sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ, în cazul în care pentru un copil a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date și validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru acea unitate de
învățământ.

Mai multe detalii privind procedura sunt disponibile în documentul următor:

Calendarul înscrierii la grădiniță

Etapa I:

 • 15-20 iunie 2023: se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • 21-26 iunie 2023: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;
 • 27 – 30 iunie 2023: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere. 
 • 30 iunie 2023: afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

Etapa a II-a:

 • 3 – 6 iulie 2023: se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • 7 – 12 iulie 2023: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;
 • 13 – 18 iulie 2023: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.
 • 18 iulie 2023, ora 14.00: afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

Etapa a III-a:

 • 20-30 august 2023: ajustări
 • 31 august 2023, ora 14.00: afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări
 • 8 septembrie 2023, ora 16: introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

În această etapă, se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de departajare la înscrierea la grădiniță

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea
copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii
generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc
cele mai multe dintre criterii. Criteriile pot fi diferite în funcție de deciziile inspectoratelor școlare. Iată care sunt, spre exemplu, criteriile de departajare valabile pentru București:

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 • domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 • ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
 • respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa