Regulament concurs Totul despre mame si HiPP

TOTUL DESPRE MAME

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

  1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Concurs”) este S.C. Relife Wellness, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. J403171/16.03.2015,  administrator al site-ului totuldespremame.ro, denumita in continuare „Organizator” .
  1.2. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: totuldespremame.ro.ro intre 24 și 31 august 2018.

  SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI
  2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
  2.2. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 24 -31 august 2018 inclusiv, pe pagina de Facebook apartinand Organizatorului.

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
  3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

  3.1. Inscrierea la prezentul Concurs se face prin pagina de Facebook a organizatorului, la următoarea postare:

  #CONCURS:  „HiPP Babysanft Gel de duș (400ml) & Șampon (200ml)  sau
  HiPP Babysanft Gel de duș (400ml) & Ulei de corp (200ml)?  Care este
  alegerea voastră?” #hippbabysanft #hippromania

  Pe 3 dintre cei ce ne împărtășesc alegerea lor într-un comentariu la
  această postare, îi răsplătim cu pachetul HiPP Babysanft preferat.

  Băițe plăcute și amuzante cu HiPP Babysanft.  Descoperă întreaga gamă de
  produse cosmetice HiPP Babysanft: https://www.hipp.ro/ingrijire/produse/

  Concursul se desfăşoară în perioada 24 –30 august 2018, iar pe 31 august
  2018 aflăm cine sunt cei 3 norocoşi.

  Vă mulţumim pentru participare şi vă dorim tuturor mult succes!

  Foarte important! Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari si pentru copii mici.
  3.2. Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea:
  1. pentru inscrierile incomplete sau incorecte,
  2. daca adresa de Facebook este incorecta/invalida si nu poate fi identificata. In acest caz, Organizatorii nu il vor putea contacta in cazul in care participantul respectiv va fi desemnat potential castigator;
  3. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau ale serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.
  4. Comentariile duplicat nu se iau în considerare.

  SECTIUNEA 4. PREMIILE
  4.1. In cadrul acestui Concurs se acorda:

  3 x Premii / 100 lei, HiPP Babysanft Gel de dus (400 ml) & HiPP
  Babysanft Sampon (200 ml)  sau  HiPP Babysanft Gel de dus (400 ml) &
  HiPP Babysanft Ulei (200 ml)

  4.2. Premiile acordate nu pot fi cedate altor persoane, nu pot inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului/imposibilitatii vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la Organizator, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc.), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

  SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
  5.1. Premiile Concursului se acorda prin tragere la sorti prin random.org, in data de 31 august 2018.
  5.2. Dupa validare, castigatorii vor fi anuntati in cadrul paginii de Facebook Totul despre mame. Premiul trebuie revendicat in termen de cel mult 5 zile lucratoare, in caz contrar acesta este anulat (castigatorul va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului).
  5.3. Pentru a fi validat final si a putea intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa comunice Organizatorului, datele sale de identificare complete (nume, prenume, adresa, numar de telefon). Aceste date vor fi utilizate pentru identificarea castigatorului si expedierea premiului. In cazul in care castigatorul: a. – nu a furnizat datele sale reale; b. – a folosit mai multe conturi pentru a participa la concurs; c. – are o adresa de Facebook invalida sau a participat la concurs cu adresa ce apartine unei alte persoane, la care nu are acces din orice motive; d. – nu indeplineste conditiile de participare la concurs, atunci castigatorul va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

  SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
  6.1. Prin completarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea inscrierii in Concurs, tragerii la sorti, validarii, atribuirii/expedierii premiilor.
  6.3. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

  SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI
  Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.
  *Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

  SECTIUNEA 8. LITIGII
  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
  Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa  S.C. Relife Wellness, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. J403171/16.03.2015,  administrator al site-ului totuldespremame.ro, in termen de maximum 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa