Stimulent de inserție. Cum se acordă și de ce acte ai nevoie

TOTUL DESPRE MAME
stimulent de insertie

  Dacă ești mămică aflată în concediu de creștere a copilului și vrei să revii la serviciu înainte de încetarea perioadei de concediu, ar trebui să știi că, legal, poți beneficia de stimulent de inserție. Acesta se acordă doar la cerere – deci, este de datoria ta să depui actele necesare la Primăria din sectorul sau orașul tău –  și acordat în anumite condiții prevăzute de lege.

  Stimulentul de inserție este o sumă lunară care se acordă în perioada dintre momentul solicitării acesteia și împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Cuantumul lunar al stimulentului este echivalent cu cel al indicatorului social de referință, care, începând de la 1 iulie, va fi în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului, adică 531,25 lei. În prezent, stimulentul de inserţie are un cuantum lunar de 500 de lei.

   Cum se acordă stimulent de inserție

  Conform prevederilor OUG nr. 111/2010, citate de avocatnet.ro, se acordă stimulent de inserție:

  •  pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului de până la un an, dacă acestea obțin venituri impozabile înaintea împlinirii de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de doi ani;
  •  pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului de până la doi ani, dacă acestea obțin venituri impozabile după ce copilul împlinește un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de doi ani;
  •  pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului cu handicap în vârstă de până la trei ani, oricând, pe toată perioada.

  Atenție! Plata indemnizației pentru creșterea copilului este suspendată automat în urma solicitării stimulentului de inserție.

  În ce condiții se acordă stimulentul de inserție

  De stimulentul de inserție poate beneficia oricare dintre părinții firești ai copilului și nu numai.

  Conform actului normativ citat, „beneficiază de aceleași drepturi și una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore”.

  Stimulentul de inserție se cuvine pentru fiecare dintre nașteri, precum și în situațiile de adopție sau plasament.

  OUG nr. 111/2010 stabilește că dreptul la stimulentul de inserție este acordat dacă solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  •  este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
  •  are, conform legii, domiciliul/reședința pe teritoriul României;
  •  locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

  La fel că în cazul indemnizației pentru creșterea copilului, pentru a se menține plata stimulentului de inserție, beneficiarii trebuie să-și achite impozitele și taxele locale pentru bunurile deținute în proprietate.

    Acte necesare pentru stimulent de inserție

  Pentru obținerea stimulentului de inserție, persoanele îndreptățite trebuie să completeze o cerere, care trebuie însoțită de următoarele documente:

  •  copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
  •  actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul (dacă este cazul);
  •  actele doveditoare care să ateste veniturile obținute în ultimele 12 luni înainte de data nașterii copilului;
  •  dovadă eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  •  dovadă privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
  •  orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

  „Cererile pentru acordarea drepturilor (…), reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe rază căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința”, mai scrie în OUG nr. 111/2010.

  Dreptul la stimulentul de inserție se acordă în baza unei decizii, care se comunică solicitantului în cel mult cinci zile lucrătoare de la momentul emiterii.

   Dreptul la stimulent încetează din ziua următoare celei în care:

  •  copilul împlinește doi ani (sau trei ani, în cazul copilului cu handicap);
  •  beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului;
  •  a murit copilul;
  •  beneficiarul nu-și achită obligațiile față de bugetul local în termenul legal.

   Important! Persoanele care beneficiază de stimulentul de inserție sunt obligate să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situația lor, care poate determina încetarea/suspendarea plății dreptului, în cel mult 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

  Dacă ți s-a părut util acest articol, dă LIKE paginii noastre de Facebook, unde găsești și alte articole cel puțin la fel de interesante.

  Foto: Guliver

   

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa