Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021. Care sunt condițiile de acordare

Cristina Călin, redactor
indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021
Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021 poate fi solicitată atât de mamă, cât și de tată.

Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021. Concediul de creștere a copilului (CCC) în vârstă de până la doi ani poate fi acordat oricăruia dintre părinți, potrivit legislației în vigoare.

În perioada în care se află în concediul de îngrijire și creștere a copilului părintele beneficiar are dreptul la o sumă de bani pentru care e prevăzută de lege atât o limită minimă, cât și una maximă, în vigoare de puțină vreme. În situații de excepție, beneficiarul poate să obțină bani și din alte surse în timpul concediului.

Care părinte poate beneficia de indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului în 2021?

Legea dă dreptul atât mamei cât și tatălui să obțină concediul și banii aferenți pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap).

Pentru asta, trebuie să fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010, citată de avocat.net.

Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit (…), beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010

Sunt luate în considerare la calcularea indemnizației pentru creștere și îngrijire copil următoarele tipuri de venituri:

 • salarii; 
 • activităţi independente; activităţi agricole;
 • silvicultură şi piscicultură;

Cele 12 luni de venituri necesare anterior naşterii copilului pot fi constituite integral şi din perioade în care, de exemplu, solicitanţii au beneficiat de şomaj, concediu medical (excluzând concediu prenatal), pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creşterea copilului.

Banii și concediul de creștere a copilului se cuvin pentru fiecare dintre nașteri, dacă părinții au mai mult de un copil.

Părintele care vrea să intre în concediul de creștere și îngrijire a copilului trebuie să mai îndeplinească și următoarele condiții:

 • să fie cetățean român, străin sau apatrid (adică fără cetățenie);
 • domiciliul/reşedinţa să-i fie pe teritoriul României;
 • locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Dacă ambele persoane din familie au dreptul la concediul de creștere și îngrijire a copilului, regula este că cel puțin o lună din perioada totală este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, cunoscută şi sub numele de „luna tatălui”, deoarece de cele mai multe ori mamele sunt cele care rămân în concediu. 

Valoarea indemnizației pentru creștere copil

Potrivit Ordonanței nr. 111/ 2010, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului.

Indemnizația nu se cumulează cu salariul, astfel că, dacă părintele în cauză decide să se întoarcă mai devreme la muncă, pierde banii aferenți indemnizației pentru creșterea copilului.

Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021 pentru  nu poate fi sub 1.250 de lei și nici peste 8.500 de lei (indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui care intră în concediul de creștere și îngrijire a copilului).

Ce se întâmplă dacă vine al doilea copil cât timp ești în primul concediu de creștere și îngrijire copil?

Bine de știut și că, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea concediu, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul are dreptul la indemnizația primită în cazul anteriorului.

Altfel spus, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea concediu de creștere și îngrijire a copilului, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul primește indemnizația acordată în cazul anteriorului CCC.

În situaţia în care în intervalul de doi ani de la naşterea primului copil, mama rămâne însărcinată şi naşte pentru a doua oară, persoana aflată în CCC, care poate fi oricare dintre părinţi, poate trece dintr-un CCC în alt CCC. Cel de-al doilea CCC se va finaliza la împlinirea vârstei de doi ani al celui de-al doilea copil, iar indemnizaţia oferită este la valoarea minimă, respectiv 1.250 lei, potrivit avocat.net.

CITEȘTE ȘI: Cursuri de puericultură în București. Înveți să îngrijești bebelușul, iar tatăl primește concediu în plus

O altă prevedere importantă de menţionat este faptul că, în cazul unei naşteri dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, indemnizaţia se calculează ca fiind 85% din veniturile impozitabile obţinute cel puţin 12 luni din ultimii doi ani la care se adaugă 1.250 lei, începând cu al doilea copil provenit din această sarcină.

Mai ai voie să obții alte venituri în dacă primești indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021?

Regula e că cel ce primește indemnizația de CCC nu poate să mai realizeze și alte venituri în perioada respectivă. Altfel, se va suspenda dreptul la bani (suspendare care va interveni în ziua imediat următoare). Totuși, OUG nr. 111/2010 a prevăzut și câteva excepții de la această regulă:

 • persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu
 • cel îndreptățit primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
 • beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al indemnizaţiei (adică 6.250 de lei).

Ce acte sunt necesare pentru obținerea indemnizației și unde se depun acestea

Conform OUG nr. 111/2010 părintele care solicită concediul și indemnizația de creștere a copilului trebuie să prezinte actele doveditoare la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale (unde au fost trimise de primării), acestea fiind comunicate solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.

Actele necesare sunt următoarele:

 • cerere tip;
 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Dacă în situația părintelui care beneficiază de indemnizație și CCC intervin modificări care ar putea să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, acesta este obligat să anunțe în scris primăria, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția modificărilor. În caz contrar, persoana în cauză riscă o amendă cuprinsă între 500 de lei și 2.000 lei.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa