Condiții legale pentru a ieși din țară cu un copil minor

TOTUL DESPRE MAME
calatorie cu minor

  Dacă plănuiești să pleci din țară împreună cu copiii sau copilul tău care nu au împlinit 18 ani, află care sunt condițiile legale în acest sens. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, o primă condiție esențială ca un copil minor să poată părăsi teritoriul României este să fie însoțit de un reprezentant legal.

  Minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor. 

  Polițiștii de frontieră permit ieșirea din țară unui cetățean român minor-numai dacă este însoțit de o persoană fizică majoră-în următoarele cazuri:

  A. este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește însoțit de ambii părinți;

  B. este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, statul (statele) de destinație, precum și cu privire la perioadă acesteia ori face dovadă decesului celuilalt părinte;

  Documente doveditoare ale decesului sunt:

  – certificat de deces valabil și cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condițiile legii;
  – hotărâre judecătorească de declarare a morții, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;
  – comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

  Nu este necesară declarația părintelui decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut, în condițiile legii, dacă însoțitorul face dovadă în acest sens, cu excepția cazului în care ambii părinți se află în această situație, când este obligatorie declarația reprezentantului legal al minorului.

  C. este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește împreună cu unul dintre părinți, dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;

  D. este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoțitoare prezintă extrasul de cazier judiciar și o declarație a ambilor părinți sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat minorul (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă), a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului sau legal, care cuprinde:

  – acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective;
  – statul (statele de destinație);
  – perioada în care urmează să se desfășoare călătoria;
  – datele de identitate ale însoțitorului respectiv.

  Declarația și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării dreptului la liberă circulație se prezintă Poliției de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează ieșirea din țară.

  În situația în care polițiștii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

  Dacă minorul nu este însoțit de cel puțin unul dintre părinți și nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, se informează aceștia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinților, polițiștii de frontieră anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, care inițiază procedura aplicabilă minorilor neînsoțiți, potrivit legii.

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa